Nova Godina Doček Zanzibar - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Nova Godina Doček Zanzibar slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 1150 do 1250 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Doček Nove godine na poseban način!

 
Plan i program puta Nova godina:
 
1. dan (28.12): Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata pre leta. Let iz Beograda u 12:45h. (let FZ 8742). Dolazak u Dubai u 20:55h. Konekcija na let za Zanzibar.
 
2. dan (29.12): Let iz Dubaija za Zanzibar u 02:30h (let FZ 675). Dolazak na Zanzibar u 07:20h. Transfer do smeštaja i odmaranje u plavetnilu mora i istraživanju do popodnevnog ulaska u sobe. Noćenje.
 
3. dan (30.12): Zanzibar – ostrvo začina i misterije. Iako je danas deo Tanzanije, Zanzibar je uvek bio svet za sebe. Kroz istoriju, Zanzibar je prelazio u vlast Persijanaca, Portugalaca i Arapa, upijajući na neverovatan način aspekte svih ovih kultura. Fakultativni izlet do Stountauna (Stone Town), čije ime na svahiliju znači „stari grad”, a koji je i centar trgovine začinima. Grad se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske baštine od 2000. godine. Posećujemo Palatu Čuda, Staru tvrđavu, Sultanovu tvrđavu koja je danas muzej. Povratak u smeštaj. Noćenje.
 
4. dan (31.12) NOva godina: Uživanje u belom pesku i tirkiznoj boji Indijskog okeana, ronjenje, meditacija, uveče otkrivamo afrički ritam, kulturu, uživamo u kulinarskim specijalitetima sa najpoznatijim svetskim začinima. Doček Nove godine u restoranu i uživanje na ovom neverovatnom mestu. Noćenje.
 
5. dan (01.01): Doček Nove godine Repriza. Slobodno vreme za uživanje i odmor. Noćenje.
 
6. dan (02.01): Dan za fakultativni izlet – Blue Safari – celodnevni izlet na najlepše plaže ostrva i ronjenje, igranje sa plimom i osekom, uživanje u ukusima Zanzibara – jastozi, morski plodovi, voće... Povratak u smeštaj. Noćenje.
 
7. dan (03.01): Fakultativni izlet do Prison Island-a, koji se nalazi severno do Sountauna, a dobio je ime po mestu gde su nekada držali zarobljenici i robovi. Dan je to mirno mesto gde ćemo uživati u ronjenju, kupanju i druženju sa džinovskim kornjačama koje se uprenete na ovo mesto u 19. veku, sa Sejšela. Neke od kornjača stare su preko 100 godina, a mi ćemo imati prilike da ih hranimo i mazimo... Povratak u smeštaj. Noćenje.
 
8. dan (04.01): Pre podne napuštamo sobe i uživamo u predivnom pogledu i miru ovog ostrva do večernjeg polaska za aerodrom. Čekiranje na let za Dubai. Let u 21:35h sa Zanzibara (let FZ 677).
 
9. dan (05.01): Dolazak u Dubai u 04:30h i konekcija na let za Beograd. Let za Beograd u 09:00h (FZ 741). Dolazak u Beograd u 12:00h. Kraj putovanja.
 
Povratak sa dočeka Nove godine. Srećna Nova godina!!!

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 9 dana bungalov noćenje sa doručkom prevoz avionom i...  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
28.12. 05.01. 9 dana 1150 € First minute cena: za prijave do 28.09.
28.12. 05.01. 9 dana 1250 € Regularna cena: za prijave nakon 28.09.

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine

 
 
Najlepše plaže u kombinaciji sa ritmom Afrike, preukusnom hranom i divnim ljudima... Egzotičan raj!
09 dana, avionom

Polazak: 28.12.
 

Smeštaj:
- Cristal resort Paje je smeštajni kapacitet koji se nalazi na samoj obali, i raspolaže dvokrevetnim bungalovima sa sopstvenim kupatilom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
 

Cena aranžmana obuhvata:
- avio kartu Beograd - Zanzibar - Beograd sa svim taksama,
- 6 noćenja u 1/2 bungalovima sa sopstvenim kupatilom na bazi noćenja sa doručkom,
- transfere izmežu aerodroma i smeštaja,
- kompletnu organizaciju i vođenje puta.
 
Cena aranžmana ne obuhvata:
- vizu za Tanzaniju (50 usd),
- fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
- međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji do 5 dana pred put),
- individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana.
 
Uslovi plaćanja:
- Prilikom prijavljivanja plaća se 200 eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, 300 eur u dolarima se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put.
- Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.
 
Prijavljivanje:
- Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom.
- Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put.
- Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.
 
Napomene:
Opšte napomene:
- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.
- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
- Za ovaj aranžman primenjuju se opšti uslovi putovanja usklađeni sa YUTA standardom.
 
Napomene u vezi sa smeštajem:
- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).
- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 
Napomene u vezi sa fakultativnim izletima - N0va godina:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 
Napomene u vezi sa vizama:
- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Rezervacija za Nova Godina Doček Zanzibar

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


11892

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


570