Doček Nove Godine Pariz - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Doček Nove Godine Pariz slike restoran hotel

Doček nove godine - Program


CENA:

od 209 do 229 €

KONTAKT: 011/344-22-18

 
Doček Nove u gradu svetlosti!
 
Plan i program puta - Nova godina:
 
Dan 1  Polazak iz Beograda sa parkinga preko puta “OTC Novi Beograd (Buvljak)” u 16h. Dnevno-noćna vožnja do Minhena preko Hrvatske, Slovenije i Austrije sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i kraćim usputnim pauzama na radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
Dan 2 Dolazak u Minhen u prepodnevnim časovima, gde pravimo desetočasovnu pauzu. Fakultativni obilazak grada: Karlsplaz, Frauenkirhe, Stara i Nova većnica, pivnica Hofbrojhaus, Engleska bašta... Polazak za Pariz u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim pauzama na radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
Dan 3  Stižemo u Pariz u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Notr Dam, Luvr , Jelisejska polja , Trijumfalna kapija , Trokadero, Ajfelov toranj. Smeštaj u hotel koji se nalazi na periferiji (Port d`Orlean), odakle se vrlo lako metroom stiže u sam centar “grada svetlosti”, u poslepodnevnim časovima. Slobodno vreme za uživanje u „gradu svetlosti“. Noćenje.
 
 
Dan 4 Nova godina Fakultativni izlet u Versaj, dvorac francuskih kraljeva. Povratak u Pariz . Priprema za doček Nove godine u restoranu. Energija i ljubav će se širiti u vazduhu najromantičnijeg grada. Sveće, lampioni, vatromet, Sena, Ajfelov toranj u milion boja. Srećna Nova godina! Povratak u hotel. Noćenje.
 
Dan 5 Doček Nove godine repriza. Slobodno vreme. Popodnevna šetnja do Monmarta i oblilazak bazilike Sakre Ker („Svetog srca“), zatim Pigala i trga pozorišnih umetnika i slikara. Fakultativno krstarenje Senom. Povratak u hotel. Noćenje.
 
Dan 6 Buđenje, pakovanje i napuštanje soba. Slobodno vreme za obilaske i oproštaj od predivnog grada. Polazak za Salcburg u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Nemačke sa usputnim pauzama na radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
Dan 7 Dolazak u Salcburg u prepodnevnim časovima. Pravimo desetočasovnu pauzu u Mocartovom gradu u podnožju Alpa. Fakultativni obilasci: Mirabel palata, Mocartova kuća, Rezidencija, Zaher hotel, katerdala, tvrđava Hohensalcburg sa koje se pruža veličanstven pogled na grad. Slobodno vreme za šoping i uživanje u lakim notama grada. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i kraćim usputnim pauzama na radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
Dan 8  Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 8 dana soba noćenje bez doručka prevoz autobusom  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
28.12. 04.01. 8 dana 209 €  
28.12. 04.01. 8 dana 229 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

3 po osobi 8 dana soba noćenje bez doručka prevoz autobusom

 

 

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
28.12. 04.01. 8 dana 209 €  
28.12. 04.01. 8 dana 229 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine

 
 
Pariz - Minhen - Salcburg

Polazak: 28.12.
Povratak: 04.01.

Opis smeštajnih objekata:


- Ibis Budget Hotel Porte D’ Orleans Paris

se nalazi na periferiji Pariza (tačn na Periferiku) i do centra se stiže metrom za 20 minuta.

 

- Sobe u hotelu su standardizovane po standardima korporacije Accor i svaka soba ima kupatilo, tuš i satelit TV. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne. Usloga je na bazi noćenja.

 

Aranžman obuhvata:

 

- kompletnu organizaciju i vođenje puta,

 

- prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama,

 

- 3 noćenja u 1/2 i 1/3 sobama u Ibis Budget hotelu na periferiji Pariza, linija metroa u neposrednoj blizini.

 

Aranžman ne obuhvata:

 

- međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti najkasnije do 5 dana pred put),

 

- doplate za sobe sa manjim brojem ležajeva (1/1, ukoliko ih ima na raspolaganju),

 

- fakultativne obilaske i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike,

 

- doplatu za doručak 20 eur po osobi (gosti ga mogu doplatiti, ali to moraju naglasiti prilikom prijave),

 

- individualne troškove u hotelima i za vreme putovanja.

 

Cena i uslovi plaćanja:

 

- Ultra first minute::209 eur za prijave 

 

- Nakon ovog datuma cena se povećava za 20 eur.

 

 

 

Opcije plaćanja:

 

- gotovinsko plaćanje,

 

- plaćanje čekovima,

 

- plaćanje preko računa,

 

- plaćanje platnim karticama.

 

Napomene:

 

Opšte napomene:

 

- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.

 

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

 

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.

 

- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.

 

- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.

 

- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.

 

- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

 

- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.

 

- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.

 

- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

 

- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

 

- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.

 

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.

 

- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.

 

- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.

 

- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

- Za ovaj aranžman primenjuju se opšti uslovi putovanja usklađeni sa YUTA standardom.

 

Napomene u vezi sa smeštajem:

 

- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.

 

- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

Napomene u vezi sa vizama:

 

- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.

 

- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.

 

- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.

 

- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Rezervacija za Doček Nove Godine Pariz

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


9401

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


411