Kontakt


  Kontakt osoba: Rastko Mekić                       Kontakt osoba: Srdjan Kožović

  CEO                                                                    Founder of Novagod Group

  Telefon: 060 668 24 63                                  Telefon: 064 111 22 33

  E-mail: rastko.mekic@gmail.com                 E-mail: kozovics@gmail.com