Magazin

Novogodišnji praznici u Atini

Novogodišnji praznici u Atini

Poslednjih godina je u modi istraživanje antičkih gradova i antičke kulture. Čak i kada se o pitanju „Kuda za doček Nove godine“ radi. Što se ove „nove mode“ tiče, naš odgovor na pitanje „kuda za doček Nove godine“ jeste- Atina! 

Obično za Novu godinu idemo na sever, ali pogledajmo šta to jug ima da nam ponudi.
Erhejton- ovaj hram je sagrađen 421. Godine pre nove ere, a zbog nagiba terena podeljen je u nekoliko nivoa. Ovaj hram, kao ni većina atinskih nije pravilnog obllika. U njemu se nalazilo svetilište Atine, Posejdona i prvog atinskog kralja Erhejtona.
Propileje- svečani ulaz koji su činile široke stepenice između dva zida. Tu je stajalo i šest dorskih stubova, a na vrhu, stepenište se završavalo širokim zidom.
Kuda za doček Nove godine?- U Grčku! Ako ste se odlučili za ovaj odgovor, onda ne smte propustiti da vidite neobični manastire Meteora. 
Manastiri su izgrađeni na prirodnom stenama vapnenca visokim i do 500 metara, na severozapadnom rubu Tesalske ravnice, u blizini reke Penej na istočnim padinama planinskog masiva Pind u centralnoj Grčkoj. Meteora je bila skupina od čak 24 manastira, danas je preostalo samo šest (pet muških i jedan ženski). To su manastiri; Veliki Meteoron (Megalou Meteorou ili Metamorphosis),Varlam (Agios Varlaam), Sveti Stefan (Agios Stephanos), Sveto Trojstvo (Agia Triada), Sveti Nikola Anapasas (Agios Nikolaos Anapavsas) i Sveti Rusanu (Agios Rousanou, Arsanou).
Naravno, kada na pitanje kuda za doček Nove godine odgovorimo sa „Grčka“, podrazumeva se da ćemo obići i Akropolj.
Akropolj ili akropola (grčki akros, vrh, polis, grad), doslovce znači grad na brdu. Rani naseljenici su, radi odbrane, birali uzvišeno zemljište, najčešće brdo sa strmim stranama, i ta rana utvrđenja su u mnogim delovima sveta postala središte velikih gradova koji su se razvijali u podnožju.
 
 
 
Reč „akropolj“, iako je grčkog porekla i najčešće se vezuje za grčke gradove (Atinu, Arg, Tebu i Korint), može se primeniti i na slična utvrđenja u Rimu, Jerusalimu, keltskoj Bratislai, u Maloj Aziiji, čak i na Zamak na brdu u Edinburgu.
Najpoznatiji primer akropolja je Atinski Akropolj, koji je, zbog istorijskih asocijacija i poznatih građevina koje su na njemu sagrađene, opšte poznat samo kao „Akropolj“.
Zbog svog klasičnog grčko-rimskog stila, ruševine Misije San Huan Kapistrano („Velika kamena crkva“) u Kaliforniji u SAD nazvane su „Američki akropolj“.
 
Kuda za doček Nove godine? Ako vas sve ove destinacije nisu dovoljno ubedile, pogledajte listu zanimljivosti o Grčkoj! Kuda za doček Nove godine- U Grčku!
Grčku naseljuje preko 10 miliona Grka. Grčka je najčistija etnička država na Balkanu.
Grčka ima dvanaestu najdužu obalu na svetu sa 13.676 km.
U Grčkoj je zakonom propisano da su svi građani stariji od 18 godina obavezni da glasaju.
Oko 7% mermera koji se obradi u svetu poreklom je iz Grčke.
Grčka je treći vodeći proizvođač maslina u svetu. Grci su kultivisali maslinama od davnina.
Skoro 80% površine Grčke je planinskog reljefa pa zato Grčka nema plovnih reka.
Kuda za doček Nove godine? Odlučeno je-  U Grčku!
 

Spremili smo za Vas: