Magazin

PORODICA - TEMELJ, IZVORIŠTE I UTOČIŠTE

 PORODICA - TEMELJ,  IZVORIŠTE  I  UTOČIŠTE
 
- Građevine i ljudi stoje uspravno, ako imaju dobar temelj
 
-Osećanja i navike na kojima se temelji drustvena zajednica - nastaju u porodici.   (MIRABU)
 
-Vaspitanje omladine temelj je svake države.   (DIOGEN)
 
-Čovek želi da je od svakoga bolji, a od sina da je gori.
 
-Roditeljsku ljubav možemo razumeti tek kada dobijemo svoju decu.(KINESKA POSLOVICA)
 
-I sama priroda nas nagoni da volimo one koji su nas stvorili.  (CICERON)
 
-Mudar je sin radost svome ocu.   (SALAMUN)
 
-Pametan je onaj otac koji poznaje vlastito dete.   (ŠEKSPIR)
 
-U porodici gde se glas starijih ne čuje, tu Bog ne pomaže!

Spremili smo za Vas: