Italija 5 dana bus doček Nove godine - Nova godina, Doček Nove godine 2021

Italija  5 dana bus doček Nove godine

Doček nove godine - Program


CENA:

od 112 do 145 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Nova godina koja se pamti!

Doček Nove godine u restoranu na italijanski način.

Program putovanja za Novu godinu:

 

1. dan Niš - Beograd - Milano

 

Polazak autobusom iz Niša u 16,00h sa parkinga benzinske pumpe Lukoil pored TC „Tempo“. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. Polazak iz Beograda u 20,00h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju. Usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

 

2. dan Milano - Doček Nove godine

 

Dolazak u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje Milana, pešačka tura: Pjaca i katedrala Il Duomo, Palaco reale, galerija Vitorio Emanuele, zamak Sforca, La Skala, galerija Brera, park Zempione... Odlazak u hotel. Smeštaj. *Fakultatini doček Nove godine na otvorenom. Mogućnost: Nova godina u restoranu. Proverite sa vodičem.Noćenje.

 

3. dan Milano (Lugano i Komo fakultativno) . Repriza Nove godine.

 

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa: Poludnevni izlet do Lugana, polazak posle doručka. Po dolasku razgledanje: katedrale Sv. Lorenca, crkve Sv. Marije od Anđela iz XVI veka, Gradskog parka, vile Ćani, Trga reforme... Kraće zadržavanje u gradu. Polazak za Milano. Usputni *obilazak mega outleta “Fox town”

www.foxtown.com

Vožnja obalom jezera Komo, najlepšeg jezera Evrope. Zadržavanje u gradu Komo i razgledanje: trga i katedrale Duomo, trga i crkve San Fedele, hrama Alesandra Volte, najpoznatijeg stanovnika Koma... Nastavak puta za Milano. Dolazak u večernjim satima.

 

4. dan Milano - Verona - Beograd

 

Doručak. Polazak za Veronu. Direktna vožnja. Po dolasku, razgledanje grada, pešačka tura: palata Barbieri, arena, ulica Mancini, trgovi Erbe i Sinjori, grobnica porodice Skaliđeri, Romeova kuće, spomenik Garibaldiju, Julijina kuća... Slobodno do kasnijih večernjih sati. Polazak za Beograd. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i prema potrebi.

 

5. dan Beograd - Niš - Povratak sa Dočeka Nove godine

 

Dolazak u Beograd u pre podnevnim satima. Nastavak puta za Niš. Dolazak oko podneva. Prestanak aranžmanskih usluga.

 

Želimo vam predivan doček Nove godine i divno putovanje za Novu godinu!

 

* Važno - Megaoutlet “Fox Town” neće raditi 01.01.

Informacije i rezervacije

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

 

Opis / Detalji putovanja Nova godina

 
Milano sa Komom, Luganom & Veronom
5 dana, autobusom, minimum 45 osoba

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

 
Cena obuhvata:
- prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C, audio, video... uređajima,
- smeštaj u Milanu (okolina) 2 noćenja sa doručkom - (kontinentalni) u hotelu sa 3* u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni),
- panoramsko razgledanje Milana (pešačko razgledanje grada),
- obilazak Verone prema programu (pešačko razgledanje centra grada),
- licenciranog pratioca grupe,
- troškove organizacije aranžmana.

Cena ne obuhvata:
- polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. Paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
- fakultativne sadržaje programa.
- ulaznice za lokalitete.
- karte javnog gradskog prevoza i obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu - 2 € po noćenju /po osobi - Plaćanje na reepciji hotela!
- doplata za jednokrevetnu sobu: 50 eur po osobi za obe noći
- Doček Nove godine u restoranu.

Cene fakultativnih izleta po osobi (minimum za realizaciju izleta je 35 putnika):
Lugano i Komo - 25 eur po osobi

Napomene u vezi fakultativa:
- Izjašnjavanje za fakultativne izlete/ulaske neophodno je prilikom prijavljivanja za aranžman u agenciji u Srbiji.
- Fakultative nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
- Minimum za realizaciju je 35 osoba po fakultativnom obilasku / ulasku.
- Cena se sastoji od troškova prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Opis i lokacija hotela:
- B& B hotel Milano Sesto San Giovanni 3*, www.hotelbb.it, nalazi se u predgrađu Milana - saobraćajno dobro povezan sa centrom grada metro linijom. Stanica metroa udaljena je cca 5 min. hoda od hotela. Sobe standardno opremljene, prema lokalnim kriterijumima za hotela sa 3*.

Način plaćanja:
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja)

Napomene u vezi smeštaja (Nova godina):
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax free).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja ima zaključen ugovor o gаrаnciji putovаnjа (na iznos od 200.000€) zа slučаj insolventnosti: polisa osiguranja br. 226610, od 1.6.2015., osiguravajuće kompanije „Milenijum Osiguranje” iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina, br 10L.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Niš” doo, licenca OTP br. 400/10.
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Rezervacija za Italija 5 dana bus doček Nove godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


14630

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


681