Istambul 6 dana bus doček Nove godine - Nova godina, Doček Nove godine 2021

Istambul 6 dana bus doček Nove godine last minute

Doček nove godine - Program


CENA:

od 135 do 160 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Doček Nove godine Beograd i Novi Sad Polazak

Nova godina Program putovanja:

 

1. dan Niš - Plovdiv - Jedrene

 

Polazak iz Novog Sada u 13,30h sa parkinga kod lokomotive, iz Beograda u 15,00h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, iz Niša sa parkinga kod pumpe Lukoil tržni centar Tempo 19,00h. Direktna, noćna vožnja pored Sofije, Svilengrada i Jedrena. Usputna zadržavanja po potrebi i na graničnim prelazima

 

2. dan Istanbul (Razgledanje grada)

 

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima.Panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji lokalnog vodiča: Valensov akvadukt, Galata most i kula, Taksim, Dolmabahče saraj...prelazak u Malu Aziju mostom preko Bosfora, obilazak parka Čamlidža. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne za šetnju i individualna razgledanja. Noćenje.

 

3. dan Istanbul

 

Doručak.Slobodan dan za individualne obilaske.Fakultativno: poseta Aja Sofiji i Topkapi palati i riznici u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u hotel.. Noćenje.

 

4. dan Istanbul - Nova godina / Doček

 

Doručak. Slobodan dan za individualne obilaske Istanbula.Noćenje. Fakultativno:Večera u nekom od nacionalnih restorana sa muzičkim/folklornim programom

 

5. dan Istanbul - repriza Nove godine

 

Doručak. Napuštanje hotela.Slobodan dan za individualne obilaske Istanbula. Fakultativno: Vožnja brodom po Bosforu u pratnji lokalnog vodiča, mostovi koji spajaju Evropu i Aziju, poseta Vaseljenskoj patrijaršiji.Fakultativno: Poseta Dolmabahčepalati u pratnji lokalnog vodiča Polazak za Niš u popodnevnim časovima. Vožnja pored Jedrena, Svilengrada, Plovdiva i Sofije sa usputnim pauzama po potrebi i na graničnim prelazima.

 

6. dan...- Niš

 

Dolazak u Niš u jutarnjim časovima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Informacije i rezervacije

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Nova godina

 
 
Istanbul
06 dana, autobusom, na bazi minimum 40 putnika

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).
 
U cenu je uračunato:
- prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
- smeštaj u Istanbulu u starom delu grada u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelima sa 3* prema programu
- usluge lokalnog vodiča u Istanbulu prema programu
- razgledanja prema programu
- troškovi organizacije i usluge pratioca puta

U cenu nije uračunato:
- polisa međunarodnog putnog i zdravstvenog osigranja,
- vožnja brodom po Bosforu i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji (cena 20€ min 30 pax)
- poseta Aja Soiji i Topkapi palati i riznici u pratnji lokalnog vodiča (cena 45 € min 30 pax)
- večera u nacionalnom restoranu sa programom (35 € min 30 pax)
- poseta Dolmabahče palati (35 € min 30 pax)
- individualne posete, ulaznice za individualna razgledanja, karte za gradski prevoz
- doplata za jednokrevetnu sobu: 60€ (dinarski)
- doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora (20, -€ dinarski, min. 20 putnika)
- Nova godina u restoranu hotela (Proslava)

Opis i lokacija hotela:
Smeštaj u hotelima sa 3* (nacionalna kategorizacija) u starom delu grada tipa: Grand Ant, Sureya, Buyuk Paris, Art... Svi sa TWC, TV, klima uređajem telefonom, restoranom i barom. Hoteli su udaljeni cca 20 minuta hoda od centralnih gradskih znamenitosti: Aja Sofija, Top Kapi, Plava džamija, Kapali čaršija.

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga i doček Nove godine:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Način plaćanja:
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja)

Napomene u vezi smeštaja:

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:

- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene za putovanje i doček Nove godine:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax free).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja ima zaključen ugovor o gаrаnciji putovаnjа (na iznos od 200.000€) zа slučаj insolventnosti: polisa osiguranja br. 226610, od 1.6.2015., osiguravajuće kompanije „Milenijum Osiguranje” iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina, br 10L.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Niš” doo, licenca OTP br. 400/10.
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
 
Želimo vam prijatan doček i srećnu Novu godinu!

Rezervacija za Istambul 6 dana bus doček Nove godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


15323

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


719