Doček Nove godine - Krakov - Nova godina, Doček Nove godine 2020

krakov hotel docek nove godine slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 99 do 99 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Nova godina Beograd polazak

Doček Nove godine u fenomenalnom Krakowu!

Program putovanja Nova godina:

 

1. dan:

Beograd- Krakov

Polazak autobusa u 17:00 časova na parkingu preko puta "Buvlje pijace" na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe Noćna vožnja kroz Mađarsku,sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

2. dan: Krakov Dolazak u Krakow - Nova godina

u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada: Vavel brdo sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećina Zmaja, stari gradski trg Rinek sa zvonikom, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Doček Nove godine (individualno). Noćenje.

 

3. dan Krakov Nova godina Repriza   

Doručak.

Slobodan dan za individualne aktivnosti i obilazak Krakova. Noćenje.

 

4. dan: Krakov-Beograd

     Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u KrakovFakultativna poseta rudniku soli Velička – impresivnom podzemnom svetu slanihjezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima.

 

5. dan: Beograd 

Dolazak u Beogradu prepodnevnim časovima

 

Informacije i rezervacije

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 5 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
30.12. 03.01. 5 dana 99 € Cena važi za online rezervacije, uz kupljeni vaučer

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

3 po osobi 5 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
30.12. 03.01. 5 dana 99 € Cena važi za online rezervacije, uz kupljeni vaučer

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja

 
 
5 dana, autobusom

Paket aranžman - prevoz i smeštaj

Polazak 30.12.
Aranžman obuhvata:
- vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti),
- smeštaj u Krakovu u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (dvokrevetne I trokrevetne sobe),
- usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- lične troškove putnika,
- fakultativni obilazak rudnika soli Vielička 25 eur (min 20 putnika),
- fakultativnai obilazak Aušvica 20 eur,
- međunarodno zdravstveno osiguranje.

Uslovi plaćanja:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Način plaćanja:
- 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana: gotovinski najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.

Napomene:
- Polazak i povratak autobusa je sa tačno određenih parkinga naznačenim u programu putovanja.
- Predviđene pauze tokom putovanja su na 3 do 4 sata vožnje i zavise od uslova na putu.
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanaj zadržava pravo izmene programa putovanaja (raspored pojedinih sadržaja usled objektivnih okolnosti).
- Svi putnici pre polaska moraju se upoznati sa pravilima ponašanja u zemlje u koje putuju.
- Za sve fakultativne izlete neophodan je minimum putnika da bi se realizovali.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pred put.
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja od radnika agencije kao ni radnika ovlašćenjih subagenata koji nisu u skladu sa elementima zaključenih u ugovoru o putovanju.
- Putnici sami snose odgovornost u slučaju da ne poseduju validnu polisu zdravstvenog osiguranja.
- Agencija nemože garantovati tačne satnice dolaska na određene destinacije kao ni satnice povratka u srbiju usled objektivnih okolnosti (stanja na putu, čekanja na granici i ostalih nepredviđenih okolnosti).
- Putnici su dužni da se pridžavaju dogovorenih satnica sa vodičem tokom boravka u inostranstvu.

Upozorenje:
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

- Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Blue Travel World.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanjeo otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Rezervacija za Doček Nove godine - Krakov

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


11884

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


477