Krakov 6 dana bus Nova godina - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Krakov Nova godina slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 139 do 139 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Polazak Beograd Nova godina Krakow
 
Doček Nove godine Krakow - Hit destinacija!
 
Program putovanja Nova godina:
 
1. dan 30.12. Beograd - Krakov
Polazak iz Beograda, sa glavne Lastine autobuske stanice, oko 17 časova, iz Novog Sada oko 18 časova sa parkinga kod lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku...
 
2. dan 31.12. Krakov - Nova godina
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njenu kulturnu prestonicu. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Jevrejsku četvrt Kazimierz, Ulicu Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Individualni Doček Nove godine. Mogućnost - Nova godina restoran od koga staje dah! Srećna Nova godina……Noćenje.
 
3. dan 01.01. Krakov- Doček Nove Repriza 
Doručak. Slobodan dan u Krakovu. Noćenje.
 
4. dan 02.01. Krakov - Aušvic - Krakov
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Povratak u Krakov . Slobodno vreme. Noćenje.
 
5. dan 03.01. Krakov - Velička - Krakov - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika Soli u Evropi Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov . U večernjim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…
 
6. dan 04.01.
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima

Informacije i rezervacije

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 04.01. 6 dana 139 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

2+1 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom

 

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 04.01. 6 dana 139 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja doček Nove godine Hoteli

 
 
Kraljevski grad neopisive lepote
Nova godina u Krakovu sa mogućnošću posete Aušvicu i rudniku soli Velička
6 dana / 3 noćenja - autobusom

Troškovi rezervacije 300,00 din.

Termin:
30.12. - 04.01.2

Doplate i popusti:

 

- Doplata za 1/1 sobu je 70 eur

 

- Cena za dete do 12 god.u pratnji dve osobe (na pomoćnom ležaju) 129 eur, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%

 

Cena aranžmana za docek obuhvata:

 

- Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi

 

- 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3* u Krakovu u 1/2 i 1/2+1 sobama

 

- Razgledanje Krakova

 

- Usluge turističkog vodiča za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)

 

- Troškove organizacije putovanja

 

Cena aranžmana za doček ne obuhvata:

 

- Individualne troškove

 

Fakultativne izlete minimum 25 osoba:

 

- Aušvic i Birkenau - 20 evra / deca 15 evra

 

- Rudnik soli Velička 25 evra / deca 20 evra

 

- Međunarodno zdravstveno osiguranje

 

Način plaćanja:

 

- dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 10 dana pred put

 

- Dina, Master, Maestro i Visa karticama

 

- na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 15. Ili 30. u mesecu

 

Napomena u periodu Nova godina:

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

Opis hotela za Novogodišnje putovanje:

 

Hotel 3* (Galiciya, Apis, Aspel ili sličan) se nalazi u neposrednoj blizini centra grada. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar, fen i besplatan internet. Usluga na bazi noćenje doručak švedski sto. Tačan naziv hotela biće poznat 14 dana pred putovanje.

 

Posebne napomene:

 

- Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.

 

- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

 

- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

- Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

 

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

 

- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

 

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

 

- Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

 

- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)

 

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

 

- Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

 

- Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

 

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

 

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji

www.europa.rs

ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

 

- Dan pred polazak organizator putovanja šalje sms poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

 

- Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu

 

- Program je rađen na bazi minimum 40 putnika, otkaz 5 dana pre početka putovanja

 

- Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

 

- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

 

- Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivni okolnosti

Rezervacija za Krakov 6 dana bus Nova godina

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


12288

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


444