Nova godina - Nemačka - Nova godina, Doček Nove godine 2020

nemačka nova godina slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 185 do 205 €

KONTAKT: 011/344-22-18

 
Doček Nove Godine u prelepom Berlinu!
 
Plan i program puta Nova Godina:
 
Dan 1.  Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga preko puta “OTC Novi Beograd (Buvljak)” u 16:00h. Nezaboravno putovanje je počelo! Upoznavanje, druženje, smeh, muzika. Dnevno-noćna vožnja preko Mađarske i Austrije sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i sa kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
2.dan  U Minhen stižemo u prepodnevnim časovima i pravimo tehničku pauzu od deset sati za odmor, klopu i šetnju gradom. Fakultativni obilazak grada: Karlsplac, Stara i Nova većnica, Toranj crkve Svetog Petra sa koga se pruža pogled na ceo grad, mistična katedrala Frauenkirhe, čuvena Hitlerova pivnica Hofbrojhaus, Odeonsplac, Rezidencija, naveći evropski park – Engleska bašta... Polazak zaHamburg u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz sa usputnim kraćim pauzama radi odmora putnika na 2-3 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
Dan 3. - Nova godina Doček  
Dolazak u Hamburg, drugi po veličini grad Nemačke, u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Gradska većnica, glavna šoping zona Mönckebergstraße, Muzej pomorstva, Crkva Sv. Mihaila (jedna od 5 luteranskih crkvi u Hamburgu), park “Planten un Blomen” površine 47ha, St. Pauli i Trg Beatles-a. Nakon doručka I šetnje okupljamo se za polazak u Berlin. Dnevna vožnja do Berlina. Dolazak u Berlin u propodnevnim časovima. Smeštaj u hostel. Upoznavanje grada: Aleksandarplac, TV toranj, četvrt Mite, Berlinerdom, Bulevar po lipama - “Unter den Linden”, Brandenburška kapija, “Check-point-Charlie”, Potsdamerplac. Slobodno vreme do dočeka Nove godine. Srećna Nova godina! Noćenje.
 
 
Dan 4 - Doček Nove godine Repriza
Doručak. Fakultativni izlet do Lajpciga, jednog od najlepših i najdinamičnijih gradova Istočne Nemačke. Ime grada je slovenskog porekla i znači “mesto gde rastu lipe”. Fakultativni obilazak grada: Stari grad sa kućama iz srednjeg veka i ušuškanim pabovima, Stara većnica, Auerbahov podrum –kafana iz srednjeg veka, luteranska crkva Svetgo Tomasa, najveći spomenik u Evropi - Spomenik narodne bitke. Povratak u Berlin. Slobodno vreme. Noćenje.
 
Dan 5.
Doručak. Fakultativni izlet do Drezdena, bivše prestonice kraljeva Saksonije, prelepog grada u Istočnoj Nemačkoj: Dvorac Cvinger, zgrada Zemper Opere, palate, muzeji (ovde možete pogledati galeriju starih majstora kao i drezdenski dijamant), protestantske katedrale... Drezden zbog svoje lepote zovu “ Firenca na Elbi”. Povratak u Berlin. Slobodno vreme. Fakultativni izlet u neki od berlinskih klubova. Noćenje...
 
Dan 6.
Pakovanje stvari i napuštanje soba. Stvari stavljamo u bus, a mi imamo slobodan dan za šetnju, obilaske, kupovanje suvenira i ostale aktivnosti. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Češke, Slovačke i Mađarske sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti i kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
Dan 7.  Dolazak u Beograd u podnevnim časovima.

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba

cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
6 po osobi 7 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
29.12. 04.01. 7 dana 185 € Ultra first minute: za prijavljivanje do 10.10.
29.12. 04.01. 7 dana 205 € Cena nakon 10.10.

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

8 po osobi 7 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom

 

 

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
29.12. 04.01. 7 dana 185 € Ultra first minute: za prijavljivanje do 10.10.
29.12. 04.01. 7 dana 205 € Cena nakon 10.10.

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine

 
 
Nemačka tura: Berlin, Minhen, Hamburg, Drezden, Lajpcig

Polazak: 29.12.
Povratak: 04.01.

Opisi smeštajnih objekata:

 

- Hosteli u Berlinu se nalaze u centru grada. Sobe su 1/6, 1/8 i svaka ima svoje kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

 

- Tačno ime hostela biće poznato po formiranju grupe.

 

Aranžman za docek obuhvata:

 

- kompletnu organizaciju i vođenje puta,

 

- 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hostelu u centru Berlina (1/6, 1/8 kreveta u sobi, svaka soba ima svoje kupatilo),

 

- prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio video oprema) na navedenim relacijama.

 

Aranžman za doček ne obuhvata:

 

- obaveznu turističku taksu oko 5eur za sve dane koja se plaća po dolasku u smeštaj,

 

- međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 24.12),

 

- fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike,

 

- ondividualne troškove u smeštaju i za vreme putovanja.

 

Cena i uslovi plaćanja - Nova godina:

 

- Ultra first minute cena 185 eur do 10.10.

 

- Nakon ovog datuma cena se povećava za 20 eur.

 

 

 

Opcije plaćanja za doček Nove godine:

 

- gotovinsko plaćanje,

 

- plaćanje čekovima,

 

- plaćanje preko računa,

 

- plaćanje platnim karticama.

 

Važna napomena: aranžman je rađen na bazi 70 putnika!

 

Napomene u periodu Nove godine:

 

Opšte napomene:

 

- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.

 

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

 

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.

 

- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.

 

- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.

 

- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.

 

- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

 

- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.

 

- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.

 

- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

 

- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

 

- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.

 

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.

 

- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.

 

- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.

 

- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

- Za ovaj aranžman primenjuju se opšti uslovi putovanja usklađeni sa YUTA standardom.

 

Napomene u vezi sa smeštajem:

 

- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.

 

- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

Napomene u vezi sa vizama:

 

- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.

 

- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.

 

- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.

 

- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Rezervacija za Nova godina - Nemačka

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


8946

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


592