Istanbul 6 dana doček Nove Godine - Nova godina, Doček Nove godine 2021

Istanbul 6 dana doček Nove Godine slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 145 do 145 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Doček Nove godine u Istanbulu Last minute!
 
 
Program putovanja Nova godina:
 
1. dan 
Polazak iz Beograda, sa parkinga preko puta Buvlje pijace (Novi Beograd blok 42 - ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe) oko 15.00h. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
 
2. dan - Nova godina
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča / Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu... Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu Čamlidža, jednom od najlepših izletišta i vidikovcu Istanbula. Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za pripremu dočeka najluđe noći. Fakultativni Doček Nove Godine... Mogućnost - Nova godina restoran. Srećna Nova Godina! Noćenje.
 
3. dan - Nova godina repriza
Doručak. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje.
 
4. dan 
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativnii obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš - stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom - nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija - jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija - nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata - sedište osmanske imperije…. Noćenje.
 
5. dan
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata - poslednje sedište sultana, Bešiktaš - kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar - čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Fakultativni izlet do Dolmabahče palate. Poseta poslednjem sedištu sultana, obilazak Selmluka i Haremluka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti... oko 18 časova polazak ka Srbiji.
 
6. dan
Dolazak u prepodnevnim časovima u Beograd.

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba

cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 04.01. 6 dana 145 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

2+1 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 04.01. 6 dana 145 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine

 
 
6 dana / 3 noćenja - autobusom

Troškovi rezervacije 300,00 din.

Termin:
30.12. - 04.01.

Doplate i popusti:

 

- Doplata za 1/1 sobu je 60 eur

 

- Cena za dete do 12 god.u pratnji dve osobe (na pomoćnom ležaju) 135 eur, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%

 

- Cena aranžmana se umanjuje za 30 eur ukoliko se koristi sopstveni prevoz

 

Cena aranžmana za docek obuhvata:

 

- Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi

 

- 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3* po lokalnoj kategorizaciji u 1/2 i 1/2 +1 sobama

 

- Obilaske prema programu

 

- Usluge pratioca grupe /predstavnik agencije/

 

- Usluge lokalnog licenciranog turističkog vodiča

 

- Troškove organizacije putovanja

 

Cena aranžmana za doček ne obuhvata:

 

- Fakultativne izlete, usluge vodiča i ulaznica

 

- Međunarodno zdravstveno osiguranje

 

- Individualne troškove

 

Fakultativni program: za realizaciju minimum 20 putnika

 

- Obilazak Aja Sofije, Topkapi palate, Plave Džamije i Hipodroma sa uslugama vodiča i ulaznicama - 40 €

 

- Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji sa vodičem - 20 €

 

- Doček Nove godine u restoranu sa večerom, pićem i programom - 75 €

 

- Večera u orijentalnom restoranu sa trbušnim plesom - 30 €

 

- Obilazak Dolmabahče palate - 30 €

 

- *zbog ogranicenog broja mesta u restoranu za doček NG i reprizu potrebno je da se izjasnite prilikom prijave za aranžman.

 

Doček Nove godine u restoranu porazumeva: svečanu večeru uz neograničen broj pića, muzički program, trbušni ples, folklorni

 

program...

 

Način plaćanja:

 

- dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 10 dana pred put

 

- Dina, Master, Maestro i Visa karticama

 

- na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 15. Ili 30. u mesecu

 

Napomena:

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

Opis hotela Nova godina:

 

Hotel 3* (Grand Istanbul, Sureya ili sličan) se nalazi u neposrednoj blizini centra evropskog dela Istanbula, u starom istoriskom jezgru, u trgovačkoj i turistickoj zoni, na par minuta pešice do Kapoli Carsije i 15 minuta pešice do Aja Sofije i Plave Džamije. U sklopu hotela se nalazi restoran, lobby bar... Sve sobe imaju TWC, sat TV, i A/C. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (švedski sto). Tačno ime hotela biće poznato 14 dana pred putovanje

 

Posebne napomene:

 

- Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.

 

- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3, 5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

 

- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

- Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

 

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

 

- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

 

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

 

- Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

 

- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)

 

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

 

- Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

 

- Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

 

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

 

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji

ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

 

- Dan pred polazak organizator putovanja šalje sms poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

 

- Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu

 

- Program je rađen na bazi minimum 40 putnika, otkaz 7 dana pre početka putovanja

 

- Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

 

- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

 

- Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivni okolnosti

Rezervacija za Istanbul 6 dana doček Nove Godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


14399

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


763