Francuska 7 dana bus Nova godina Doček - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Francuska 7 dana bus Nova godina Doček slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 139 do 159 €

KONTAKT: 011/344-22-18

 
Doček Nove godine u zemlji petlova!
 
Plan i program puta Nova godina:
 
1.dan Polazak iz Beograda sa parkinga preko puta “OTC Novi Beograd (Buvljak)” u 20h. Nezaboravno putovanje počinje, upoznavanje u busu, druženje, smeh, muzika. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
2.dan Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim časovima gde pravimo pauzu deset sati. Odlazak brodom do Venecije: trg Svetog Marka, Duždeva palata, Most uzdaha , Santa Maria dela Salute, most Rialto. Povratak u luku Punta Sabioni i polazak za Strasbur u kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Švajcarske sa usputnim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
3.dan Nova godina Doček! Dolazak u Strasbur u preodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Trg Kleber, katadrala, Mala Francuska sa tipičnim šarenim fasadama pokrajine Alzas. Slobodno vreme. Posle doručka idemo u Kolmar. Dolazak u Kolmar u popodnevnim časovima. Bajka počinje! Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Fakultativni obilazak magičnog grada: istorijski centar, crkva Sv. Martina, Dominikanska crkva, Muzej Bartoldi, Muzej Unterlinden, Mala Venecija sa šarenim kućicama i božićnim bazarom. Slobodno vreme. Priprema za novogodišnju noć u jednom od najlepših gradova Evrope. Doček Nove godine u restoranu ili na Trgu! Srećna Nova godina! Noćenje.
 
4.dan Nova godina repriza Fakultativni izlet u Cirih, grad sireva, čokolade, satova i banaka: stari grad, crkva Grossmünster sa dva tornja i neverovatnim pogledom na reku i jezero, trg Lindenhof. U povratku obilazak Bazela - pešačka zona pored Saveznog parlamenta, katedrale i gradske kule sa satom, trgovačka ulica Kramgase pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Kolmar. Noćenje.
 
 
5.dan Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Slobodno vreme za uživanje u Kolmaru, naročito Petite Venise – “Maloj Veneciji”. Polazak za Veronu u kasnim večernjim časovima. Noćna vožnja preko Švajcarske sa usputnim pauzama radi odmora putnika na oko 3 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
6.dan Dolazak u Veronu, grad Romea i Julije. Obilazimo Veronsku arenu, Julijinu kuću, katedralu, Lamberti kulu, trg Erbe. Slobodno vreme za šoping, kafu i uživanje u romantičnom gradu. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
7.dan Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba

cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
3 po osobi 7 dana soba noćenje bez doručka prevoz autobusom  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
29.12. 04.01. 7 dana 139 € Ultra first minute: za prijave do 10.10.2015.
29.12. 04.01. 7 dana 159 € Cena nakon 10.10.

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja doček Nove godine

 
 
Kolmar - Strasbur - Venecija - Verona - Cirih - Bazel

Polazak: 29.12.
Povratak: 04.01.

Opisi smeštajnih objekata - Hoteli Nova godina:


- Hotel Ibis Budget Colmar

Centre Ville ** nalazi se u samom centru Kolmara, u središtu bajkovitog gradića.

 

- Sobe su 1/2 i 1/3, sve imaju klima uređaje, besplatan wi-fi, kupatilo. U trokrevetnim sobama se nalazi brač ni krevet i krevet namenjen za jednu osobu. Usluga je na bazi noćenja.

 

Aranžman obuhvata Za doček Nove godine:

 

- kompletnu organizaciju i vođenje puta,

 

- 2 noćenja u Kolmaru u hotelu Ibis Budget Colmar Centre Ville ** u 1/3 sobama,

 

- prevoz visokopodnim autobusima (klima, audio i video oprema) na relacijama po planu i programu puta.

 

Aranžman ne obuhvata za Docek Nove godine:

 

- međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji do 23.12),

 

- fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike,

 

- doplatu za 1/2 sobe u iznosu od 20eur po osobi,

 

- brod na relaciji Punta Sabioni – Venecija (15eur povratna karta),

 

- individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja.

 

Cena i uslovi plaćanja - Nova godina termin:

 

- Ultra first minute: 139 eur za prijave do 10.10.

 

- Nakon ovog datuma cena se povećava za 20 eur

 

 

Opcije plaćanja:

 

- gotovinsko plaćanje,

 

- plaćanje čekovima,

 

- plaćanje preko računa,

 

- plaćanje platnim karticama.

 

Napomene Nova godina:

 

Opšte napomene u periodu Dočeka Nove godine:

 

- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.

 

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

 

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.

 

- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.

 

- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.

 

- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.

 

- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

 

- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.

 

- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.

 

- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

 

- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

 

- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.

 

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.

 

- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.

 

- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.

 

- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

- Za ovaj aranžman primenjuju se opšti uslovi putovanja usklađeni sa YUTA standardom.

 

Napomene u vezi sa smeštajem:

 

- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.

 

- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

Napomene u vezi sa vizama:

 

- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.

 

- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.

 

- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.

 

- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Rezervacija za Francuska 7 dana bus Nova godina Doček

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


11809

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


665