Azurna obala doček Nove godine - Nova godina, Doček Nove godine 2020

 Azurna obala first last minute hit ponuda

Doček nove godine - Program


CENA:

od 149 do 169 €

KONTAKT: 011/344-22-18

 
Doček Nove godine na azurnoj obali!
 
Plan i program puta Nova godina:
 
1.dan Polazak iz Beograda parkinga preko puta “OTC Novi Beograd (Buvljak)” u 18h. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
2.dan  Dolazak u luku Punta Sabioni u prepodnevnim časovima. Isplovljavanje broda za Veneciju. Fakultativni obilazak grada - crkva Santa Maria Della Salute, Trg Svetog Marka, Duždeva palata, Most Uzdaha, Most Rialto… Povratak u luku Punta Sabioni u večernjim časovima. Polazak autobusa za Nicu. Noćna vožnja preko Italije sa usputnim zadržavanjima radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
3.dan - Nova godina
Dolazak u Nicu u jutarnjim časovima. Slobodno vreme do čekiranja u hotelu koje je predviđeno u popodnevnim časovima. Uživanje u moru, Englesko šetalište dugo 6km, Trg Masena, palata Laskaris, Ruska crkva, cvetna pijaca „Cours Saleya", Stari grad i anglosaksonska arhitektura… Nezvanična prestonica Azurne obale u punom sjaju. Nakon čekiranja slobodno vreme. U večernjim časovima fakultativni izlet u Monako i najbogatije mesto u ovoj minijaturnoj kneževini – Monte Karlo. Doček Nove godine na obali mora u prestižnom gradu kazina, glamura, mode, formule 1…Srećna nova godina! Povratak u Nicu. Noćenje.
 
4.dan - Nova godina repriza
Fakultativni izlet u Kan, grad najpoznatijeg filmskog festivala u Evropi: šetalište pored mora, Festivalska dvorana, hotel “Majestic”. Put nastavljamo do Sen Tropea, grada bogatih i slavnih, oaze svetskog džet seta. Obilazimo Kuću leptira, Place des Lices sam centra grada, luku. Uživamo u glamuru! Povratak u Nicu. Slobodno vreme. Noćenje.
 
5.dan  Fakultativni izlet u Marsej, jedan od najvećih francuskih gradova i drugu po veličini luku u Evropi. Od Stare luke do kvarta Réformésu proteže se Canebière, ulica koja predstavlja “srce” grada i u kojoj je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević. Obilazimo i Operu iz XVIII veka i crkvu Notre Dame de la Garde okruženu olupinama čamaca. Povratak u Nicu. Noćenje.
 
 
6.dan Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Slobodno vreme da još malo uživamo u Nici, mirisu mora i azurnoj boji istog. Polazak autobusa za Beograd u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Italije, Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
 
7.dan (04.01.): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

Informacije i rezervacije

 

 

Cena Hotel Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
3 po osobi 7 dana soba noćenje bez doručka prevoz autobusom  

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
29.12. 04.01. 7 dana 149 € Ultra first minute: za prijave do 10.10.
29.12. 04.01. 7 dana 169 € Cena nakon 10.10.

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

 

Opis / Detalji putovanja doček Nove godine

 
Venecija - Nica - Marsej - Monte Karlo - Kan - Sen Trope

Polazak: 29.12.
Povratak: 04.01.

Opisi smeštajnih objekata:

 

- Hotel Ibis Budget

Nice

Aeroport ** se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma u Nici na početku Engleskog šetališta, na 5km od Starog grada.

 

- Sobe su 1/2 i 1/3, sve imaju klima uređaje, besplatan wi-fi, kupatilo. Usluga je na bazi noćenja.

 

Aranžman za docek Nove obuhvata:

 

- kompletnu organizaciju i vođenje puta,

 

- 3 noćenja u hotelu Ibis Budget

Nice

Aeroport u 1/3 sobama,

 

- prevoz visokopodnim autobusima (klima, audio i video oprema) na relacijama po planu i programu puta.

 

Aranžman za doček Nove ne obuhvata:

 

- međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji do 23.12),

 

- doplatu za 1/2 sobe u iznosu od 25 eur po osobi,

 

- doplata za doručak 20 eur za sva tri noćenja,

 

- brod na relaciji Punta Sabioni –

Venecija

(15 eur povratna karta),

 

- fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike,

 

- individualne troškove u hotelu i za vreme putovanja.

 

Cena i uslovi plaćanja:

 

Opcije plaćanja:

 

- gotovinsko plaćanje,

 

- plaćanje čekovima,

 

- plaćanje preko računa,

 

- plaćanje platnim karticama.

 

Napomene:

 

Opšte napomene:

 

- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.

 

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

 

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.

 

- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.

 

- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.

 

- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.

 

- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

 

- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.

 

- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.

 

- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

 

- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

 

- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.

 

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.

 

- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.

 

- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.

 

- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.

 

- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

- Za ovaj aranžman primenjuju se opšti uslovi putovanja usklađeni sa YUTA standardom.

 

Napomene u vezi sa smeštajem - Nova godina:

 

- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

 

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima - Doček Nove godine:

 

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.

 

- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

Napomene u vezi sa vizama:

 

- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.

 

- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.

 

- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.

 

- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.

 

- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Rezervacija za Azurna obala doček Nove godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


12174

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


784