Atina 6 dana bus Nova godina - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Atina 6 dana bus Nova godina first last minute

Doček nove godine - Program


CENA:

od 109 do 109 €

KONTAKT: 011/344-22-18

NOVA GODINA BEOGRAD POLAZAK

Doček Nove godine kafana ne, ali da na jug, da u Atinu!

Program putovanja Nova godina:

 

1. dan: Beograd - Atina

 

Polazak autobusa časova na parkingu preko puta "Buvlje pijace" na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe u Beogradu oko 17 h. Vožnja preko Makedonije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

 

2. dan: Atina

 

Predviđeni dolazak u Atinu u popodnevnim časovima. odlazak na panoramsko razgledanje grada: gradski trgovi Omonia I Sintagma, spomenik Kolokotronisu, kraljevska bašta, Parlament, Akademija, Univerzitet, Biblioteka, predsednička palata, nacionalna garda – Evzoni, Olimpion, Hadrijanova trijumfalna kapija... smeštaj u hotel Noćenje.

 

3. dan Atina - Rt Sunion - Nova godina

 

Doručak. Fakultativna poseta Akropolju: Propileji, hram ‘’ Beskrilne pobede’’, Erehtejon, Partenon. Mogućnost Fakultativnog odlaska do najjužnije tačke Balkanskog poluostrva, rta Sunion. Razgledanje ostatka hrama boga mora Posejdona. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Slobodno vreme. Individualni doček Nove godine. Noćenje

 

4. dan: Atina - Korint - Epidaurus - Mikena - Doček Nove godine Repriza

 

Doručak. Fakultativni odlazak na Argolidu: Obilazak Korintskog kanala. Kraće zadržavanje. Natavak putovanja prema Epidaurusu svetilištu boga Asklepija. Poseta čuvenom pozorištu, poznatom po maksimalnoj akustici. Nastavak putovanja do ‘’zlatom bogate’’ Homerove I Šilmanove Mikene. Razgledanje lavljih vrata, kiklopskih zidina, kraljevskog kruga grobova, ostatka Megarona I Atrejeve riznice - čuda tehnike XIV v.p.n.e. U poslepodnevnim časovima povrata za Atinu. Noćenje.

 

5. dan: Atina

 

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima polazak autobusa za Srbiju

 

6. dan Beograd

 

Predviđeni dolazak u Beograd u popodnevnim časovima. Doček Nove godine koji ćete zapamtiti.

 

Informacije i rezervacije

 

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
29.12. 03.01. 6 dana 109 € Cena važi za online rezervacije, uz kupljeni vaučer

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

3 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom

 

 

 

 polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
29.12. 03.01. 6 dana 109 € Cena važi za online rezervacije, uz kupljeni vaučer

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine

 
Doček Nove godine - 6 dana autobusom

Polazak: 29.12.
Popusti za decu:
- dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 25% ima svoje mesto u autobusu i smeštaj na pomoćnom ležaju.

Aranžman obuhvata:
- vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti),
- smeštaj u Atini u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim I trokrevetnim sobama,
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- fakultativne izlete i ulaznice,
- međunarodno putno osiguranje.

Cena fakultativnih izleta:
- Akropolj 15 eur (sa ulaznicom)
- Korint, Epidaurus, Mikena sa uključenim ulaznicama za lokalitete 40 eur
- Rt Sunion 15 eur
- Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika, koje isti nisu u obavezi da prihvate);

Uslovi plaćanja:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke (UniCredit), na dan uplate.

Način plaćanja:
- 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana: gotovinski najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.

Napomene:
- Polazak i povratak autobusa je sa tačno određenih parkinga naznačenim u programu putovanja.
- Predviđene pauze tokom putovanja su na 3 do 4 sata vožnje i zavise od uslova na putu.
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanaj zadržava pravo izmene programa putovanaja (raspored pojedinih sadržaja usled objektivnih okolnosti).
- Svi putnici pre polaska moraju se upoznati sa pravilima ponašanja u zemlje u koje putuju.
- Za sve fakultativne izlete neophodan je minimum putnika da bi se realizovali.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pred put.
- Blue Travel World ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja od radnika agencije kao ni radnika ovlašćenjih subagenata koji nisu u skladu sa elementima zaključenih u ugovoru o putovanju.
- Putnici sami snose odgovornost u slučaju da ne poseduju validnu polisu zdravstvenog osiguranja.
- Agencija ne može garantovati tačne satnice dolaska na određene destinacije kao ni satnice povratka u srbiju usled objektivnih okolnosti (stanja na putu, čekanja na granici i ostalih nepredviđenih okolnosti).
- Putnici su dužni da se pridžavaju dogovorenih satnica sa vodičem tokom boravka u inostranstvu.

Upozorenje za Novu godinu:
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

- Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Blue Travel World.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanjeo otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Rezervacija za Atina 6 dana bus Nova godina

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


12195

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


511