Istanbul 6 dana avion doček Nove godine - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Istanbul 6 dana avion doček Nove godine slika

Doček nove godine - Program


CENA:

od 159 do 359 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Nova godina Beograd polazak

Instambul Doček Nove godine na spoju dva kontinenta - Evrope i Azije!

Program putovanja Nova godina:

 

1. dan, Beograd-Istanbul

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera agencije u 10:10 sati, let broj PC 894. Poletanje za Istanbul u 12:10 sati. Sletanje na aerodrom “Sabiha Gogcen” u Istanbulu u 14:50 sati. Transfer do hotela i smeštaj. Korišćenje usluge prema izboru. Noćenje.

 

2. dan, Istanbul

 Doručak. Šetnja od hotela u pratnji vodiča i razgledanje starog dela grada: Aja Sofija , Plava Džamija, Hipodrom. Odlazak u dvorište Topkapi palate. Šetnja se završava ispred Kapali čaršije. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

 

3-5. dan, Istanbul

 Doručak.Slobodni dan za individualnu šetnju gradom, fakultativne izlete, šoping. Vodič agencije će biti na raspolaganju shodno dogovoru na licu mesta. Noćenje.

 

6. dan, Istanbul-Beograd

     Doručak. Napuštanje hotela.Transfer do aerodroma ”Sabiha Gokcen” kod Istanbula. Let PC 893 u 10:30 sati. Planirano sletanje u Beogradu 11.30 sati. Kraj programa

Informacije i rezervacije

 

Cene Istanbul Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 6 dana soba noćenje sa doručkom prevoz avionom

 

 

 

 

polazak   povratak   trajanje   cena   napomena 
29.12. 03.01. 6 dana 159 € Kaya Madrid 3*; Istanbul - Aksaraj
29.12. 03.01. 6 dana 229 € Megara Palace 4*; Istanbul - Sultanahemt
29.12. 03.01. 6 dana 229 € Grand Ant Hotel 3*; Istanbul - Aksaraj
29.12. 03.01. 6 dana 179 € Aspen Hotel 3*; Istanbul - Laleli
29.12. 03.01. 6 dana 189 € Buyuk Keban 3*; Istanbul - Laleli
29.12. 03.01. 6 dana 199 € Berr Hotel 3*; Istanbul - Laleli
29.12. 03.01. 6 dana 359 € Crystal Hotel 4*; Istanbul - Taksim

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine Istanbul

 
 
6 dana avionom / 5 noćenja


Napomena: *U hotelu Megara Palace u 1/2 sobi može da bude smešteno dvoje dece sa dvoje odraslih, svako dete po ceni prvog deteta 6-12 godina iz tabele

Legenda: ND - noćenje sa doručkom (buffet servis - samoposluživanje), 1/2 - dvokrevetna soba

U cenu aranžmana za doček je uključeno:
- avio prevoz kompanije Pegasus Airlines na relaciji Beograd - Istanbul - Beograd
- transfer klimatizovanim autobusom na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom
- smeštaj u standardnim dvokrevetnim, trokrevetnim ili jednokrevetnim sobama na bazi 4 noćenja sa doručkom
- razgledanje starog, istorijskog dela Istanbula u pratnji vodiča na srpskom jeziku - važi za grupu 10 i više putnika (za grupu do 10 putnika će biti obezbeđena asistencija lokalnog vodiča na engleskom jeziku)
- troškovi organizacije putovanja
 
 
U cenu aranžmana za docek nije uključeno:
- aerodromske takse 34 evra i doplata za gorivo 35 evra (total 69 evra)
- ulaznice za lokalitete
- putno zdravstveno osiguranje
- ostale nepomenute usluge
- individualni troškovi putnika

Popusti Nova godina:
Cene za decu (prvo i drugo dete): važe samo u slučaju kada deca dele sobu sa dve odrasle osobe. Popusti za decu važe isključivo u pratnji dve odrasle osobe, prema uslovima naznačenim u tabelama.

Uslovi i način plaćanja:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% od cene aranžmana, a ostatak - gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Važne napomene:
Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promene reda letenja od strane avio kompanije, molimo sve putnike da tačan red letenja provere 24h pre putovanja.

Napomene u vezi smeštaja:
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Opšte napomene:
- Proveriti 24 sata pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
- Besplatni prtljag - 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Rezervacija za Istanbul 6 dana avion doček Nove godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


12341

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


411