Magazin

Kroz koliko faza sna prolazimo dok spavamo?

Kroz koliko faza sna prolazimo dok spavamo?

San je složen proces na koji utiču brojne hemikalije glasnici u određenim delovima mozga i unutar režima unutrašnjeg biološkog sata. San je od ključne važnosti za zdravlje čoveka i za preživljavanje uopšte i odvija se u pet zasebnih faza. Faze 1, 2, 3 i 4 odvijaju se bez znatne kretnje očiju i zovu se NREM (non-rapid eye movement, eng.), a peta faza je REM faza, koju karakteriše brza kretnja očiju.

 

Faza 1:

Ova faza obuhvata prvih 5 do 10 minuta sna, od trenutka kada se oči nesvesno sklope i kada čovek utone u san. Ovo je period u kome kada Vas neko probudi često budete zbunjeni i nesigurni da li ste uopšte utonuli u san. Za ovu fazu su karakteristični i refleksivno grčenje mišića i kratkotrajan osećaj propadanja. Priuštite sebi dremku od makar nekoliko minuta i povećaćete verovatnoću da zapamtite nešto što ste upravo naučili.

 

Faza 2:

Ova faza dolazi do izražaja 20 do 30 minuta po utonu u san i služi kao priprema za dubok san. U toku druge faze rad srca se usporava, telesna temperatura opada, a mišići postaju sve opušteniji. Tada nastupa vrhunac takozvane „dremke na brzinu“. San u trajanju od 30 minuta daje dovoljno dodatne energije i koncentracije da komotno izgurate ostatak popodneva.

 

Faze 3 i 4:

Ukoliko san produžite na oko 45 minuta, prelazite u takozvani san sporih talasa. Ovaj dubok san jača deklarativnu memoriju, tj. sposobnost pamćenja i objašnjavanja činjenica. Mesečarenje i uriniranje u krevetu najčešće se dese u toku trajanja četvrte faze.

 

Faza 5:

Kada trajanje sna pređe interval od 70 do 90 minuta, nalazite se u svetu živih snova i brze kretnje očiju (REM). Rad srca i disanje će se ponovo ubrzati. Ukoliko se ova faza ne prekine naglo, san će nadoknaditi manjak odmora i unaprediti proceduralnu memoriju, sposobnost prisećanja kako se obavljaju određeni zadaci.

 

Ono što je posebno interesantno je da čovek ne prolazi kroz ovih pet faza uvek istim redom. Npr., kada ste u fazi 4 po prvi put, prvo ćete se vratiti u fazu 3, pa potom u fazu 2, pre nego što konačno dospete u fazu 5. A nakon faze 5, čovek se obično vraća u fazu 2. U toku čitave noći, čovek više puta prođe kroz celokupan ciklus.

Izvor: Sanovnik

Spremili smo za Vas: