Istanbul 4 dana avionom Nova Godina Docek - Nova godina, Doček Nove godine 2021

Istanbul 4 dana avionom Nova Godina Docek slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 279 do 279 €

KONTAKT: 011/344-22-18

 
Doček Nove godine u prelepom Instambulu!
 
Program putovanja Nova godina:
 
1.dan Beograd - Istanbul Nova godina
Sastanak grupe na aerodromu "Nikola Tesla" kod šaltera Viva br.710 u 11:10h. Let za Istanbul kompanijom Air Serbia JU553 u 13:10h. (Proveriti tačno vreme letova dva dana pre polaska). Sletanje u Istanbul u 15:45h (lokalno vreme). Panoramsko razgledanje grada iz autobusa, sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme. U večernjim časovima, mogućnost organizovanja fakultativni odlazak u neki od nacionalnih restorana zadoček Nove godine, ili individualni odlazak na neki od trgova i čekanje Nove godine uz vatromet. Noćenje.
 
2.dan Istanbul 1 - Tursko veče u Istanbulu i repriza Nove godine 
Doručak . Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni poludnevni obilazak nekih od najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: Plave džamije-jedne od najspektakularnijih džamija na svetu, hipodroma-nekadašnjeg središta vizantijske moći u gradu, Aja Sofije-nekada najveće crkve na svetu, Topkapi dvorca - najveće sedište osmanske imperije... Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče - večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.
 
3.dan Istanbul - krstarenje Bosforom - Dolmabahče palata
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata - poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar - čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula...). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj partijaršiji. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Poseta poslednjeg sedišta sultana i obilazak Selmluka . Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
 
4.dan  Istanbul - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do transfera na aerodrom za let u 15:40h (lokalno vreme). Polazak aviona za Beograd. Sletanje u Beograd u 16:20h. (Kraj usluga)

Informacije i rezervacije

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 4 dana soba noćenje sa doručkom prevoz avionom

 

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
31.12. 03.01. 4 dana 279 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja Doček Nove godine

 
 
Istanbul - Plava Džamija - Aja Sofija - Topkapi dvorac - Kapali Čaršija - Tursko veče - krstarenje Bosforom - Dolmabahče palata


Opis i lokacija hotela Nova godina:

 

- Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u izabranom hotelu u rangu 3*. Nalazi se u centru starog dela Istanbula, u blizini svih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

 

Hotel U Rangu 3*:


Hotel Ephesus -

 

- Hotel se nalazi u starom delu grada i u blizini je svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran i bar. Sobe su sa kupatilom (T/WC), TV-om, fenom, telefonom, klimom, sefom i mini barom (uz doplatu). Doručak se služi po principu samoposluživanja.

 

Popusti:

 

- deca od 0 - 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu),

 

- deca od 2 - 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu),

 

- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%.

 

Doplata za 1/1 sobu: 70 eur.

 

Cena aranžmana za doček obuhvata:

 

- povratni avionski prevoz na relaciji

Beograd- Istanbul- Beograd kompanijom Air Serbia,

 

- smeštaj u izabranom hotelu u rangu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto),

 

- transfere na relacijama aerodrom - hotel - aerodrom,

 

- panoramsko razgledanje grada po dolasku u Istanbul,

 

- asistenciju lokalnog vodiča na srpskom jeziku,

 

- troškove organizacije putovanja.

 

Cena aranžmana za docek ne obuhvata:

 

- troškove avionskih taksi - 105 eur (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezeracije i podložne su promenama),

 

- individualno zdravstveno osiguranje - preporuka agencije je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja,

 

- ulaznice i fakultativne izlete,

 

Cene fakultativnih izleta po osobi Nova godina:

 

- podložne su promenama) zavise od broja prijavljenih putnika.

 

- Minimum za realizaciju je 25 putnika.

 

- Istanbul 1 (hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi dvorac-osnovna ulaznica...) - 50 eur (sa ulaznicama) odrasli / 40 eur deca,

 

- Tursko veče (sa večerom i trbušnim plesom) - 35 eur odrasli / 25 eur deca,

 

- Dolmabahče palata (sa ulaznicom za Selmluk) - 40 eur odrasli / 30 eur deca,

 

- Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji - 30 eur / deca 20.

 

Načini plaćanja aranžmana:

 

- Cene su date u evrima, po osobi.

 

- Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit banke na dan uplate.

 

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja,

 

- platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express).

 

Napomene u vezi fakultativnih izleta:

 

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

 

- Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...

 

- Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

- Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

 

Važna napomena:

 

- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

 

- Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

 

- Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

Napomene u vezi smeštaja:

 

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

 

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

 

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

 

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

 

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

 

Opšte napomene:

 

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona.

 

- Besplatni prtljag - 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml.

 

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...).

 

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).

 

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.

 

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

 

- Aranžman je rađen na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Rezervacija za Istanbul 4 dana avionom Nova Godina Docek

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


14298

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


494