Budimpešta bez noćenja Nova godina - EXTRA ponuda za doček - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Budimpešta bez noćenja Nova godina slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 39 do 39 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Nova godina Beograd Polazak

Doček Nove godine na lepom plavom Dunavu!

Program putovanja Nova godina:

 

1. dan Beograd - Novi Sad - Budimpešta - krstarenje Dunavom -Nova godina

 

Polazak iz Beograda oko 05:00h sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 06:00 (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Dnevna vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj. Dolazak u Budimpeštu u podnevnim časovima. Po dolasku panoramski obilazak grada: Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, Andraši bulevar, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Citadela... Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – vožnja brodom Dunavom ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Doček Nove godine.

 

2. dan Budimpešta - Novi Sad - Beograd Repriza Nove godine 

 

U ranim jutarnjim časovima (oko 02:30 časova) polazak za Novi Sad i Beograd. Dolazak u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

 

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
1 po osobi 2 dana - usluga zavisi od... prevoz autobusom  
polazak povratak trajanje cena napomena
31.12. 01.01. 2 dana 39 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanjaDoček Nove godine

 
Obilasci: Budimpešta - Nova godina krstarenje Dunavom

Termin:
31.12. – 01.01.
Cena aranžmana za docek obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom),
- obilaske prema programu (Budimpešta - panorama grada),
- troškove organizacije i vođenja aranžmana,
- usluge licenciranog pratioca grupe.

Cena aranžmana za dočekne obuhvata:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji) - preporuka agencije je da putnik poseduje ovuvrstu osiguranja,
- ulaznice i fakultativne izlete.

Načini plaćanja aranžmana:
- Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate. Cene iz tabele su u evrima.
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja,
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.04.2016. (uz doplatu od 1,5% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo),
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro).

Cene fakultativnih izleta po osobi za period nove godine:
- (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno)
- Vožnja brodom Dunavom – 15 eur odrasli / 10 eur deca

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
- Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja.
- Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Sopstveni prevoz:
- Ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz.
- pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje,
- postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji).

Opšte napomene Nova godina:
- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji  ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 

Rezervacija za Budimpešta bez noćenja Nova godina - EXTRA ponuda za doček

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


12441

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


577