Budimpešta 3 noćenja doček Nove godine - Nova godina, Doček Nove godine 2020

Budimpešta 3 noćenja doček Nove godine slike

Doček nove godine - Program


CENA:

od 135 do 159 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Polazak Beograd Nova godina

Doček Nove godine u spektakularnoj Budimpešti!

Program putovanja Nova godina:

 

1. dan 

 

Polazak autobusa oko 23 časa iz Beograda, sa glavne Lastine autobuske stanice dolazni peroni, polazak iz Novog Sada oko 24 časa, sa železničke stanice, ispred lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Noćna vožnja sa kraćim pauzama.

 

2. dan Nova godina

 

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga Heroja, Andarši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme... Pripreme za novogodišnju noć. Doček Nove godine...Srećna Nova godina...Noćenje.

 

3. dan - Nova godina Repriza

 

Doručak. Fakultativni izlet sa stručnim vodičem zaVišegrad(čuvena tvrđava-odmaralište i lovišta mađarskih kraljeva) i Estergom (staramađarskaprestonica u kojoj se nalazi najveća bazilika u istočnoj Evropi). Povratak u hotel. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte uz pratnju vodiča., a zatim, fakultativna repriza Nove godine u jednoj od čuvenih mađarskih čardi. Noćenje.

 

4. dan 

 

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do tržnog centra Campona i poseta Tropikarijumu. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte uz pratnju lokalnog vodiča. Noćenje.

 

5. dan 

 

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni obilazak Sent Andreje (središte Srpske kulture i tradicije u Mađarskoj). Obilazak sa stručnim vodičem trga i kuće Vuka Karadžića, Gradski trg, kuće Jakova Ignjatovića, Pozarevačka, Beogradska i Grčka crkva, muzej SPC-e, krst Kneza Lazara. Polazak za Beograd oko 16:00h. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
2 po osobi 5 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom  

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 03.01. 5 dana 135 € Hotel 3*
30.12. 03.01. 5 dana 159 € Hotel 4*

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

2+1 po osobi 5 dana soba noćenje sa doručkom prevoz autobusom

 

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 03.01. 5 dana 135 € Hotel 3*
30.12. 03.01. 5 dana 159 € Hotel 4*

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja doček Nove godine

 
5 dana / 3 noćenja - autobusom

Troškovi rezervacije 300,00 din.

Termin:
30.12. - 03.01.
 
Doplate i popusti - Nova godina:
- Doplata za 1/1 sobu 75 eur isključivo na upit
- Cena aranžmana se umanjuje za 15 eur ukoliko se koristi sopstveni prevoz
- Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 125 eur / 149 eur, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%

Cena aranžmana za docek obuhvata:
- Prevoz autobusom turisti; ke klase (16-87 sedi[ta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
- Smeštaj u izabranom hotelu 3*/4* u 1/2 i 1/2+1 na bazi 3 N/D švedski sto
- Razgledanje prema programu u pratnji vodiča
- Usluge vodiča - predstavnik agencije
- Troškove organizacije putovanja

Cena aranžmana za doček ne obuhvata:
- Fakultativne izlete
- Doček Nove godine i reprizu
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Usluge koje nisu predviđene ovim programom

Cena fakultativnih izleta: neophodan minimum 30
- Izlet do Višegrada i Estergoma 25 eur / 15 eur deca
- Tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum 15 eur / 10 eur deca
- Krstarenje Dunavom 15 eur / 10 eur deca
- Sent Andreja 10 eur / 5 eur deca
Napomena: Obavezno prijavljivanje za Doček i reprizu Nove godine prilikom rezervacije aranžmana, zbog ograničenog broja mesta i uplata od 50% od cene
- Doček Nove godine u čardi 75 eur
- Repriza Nove godine u čardi 35 eur

Način plaćanja:
- dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 10 dana pred put
- Dina, Master, Maestro i Visa karticama
- na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 15. Ili 30. u mesecu

Napomena:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Opis hotela za doček Nove:
Hotel 3* (Unio, Zuglo ili sličan) nalazi se na Peštanskoj strani, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe 1/2 i 1/2+1, su sa TWC, TV, mini bar, telefonom.... Usluga na bazi doručka - švedski sto. Tačan naziv hotela biće poznat 14 dana pred putovanje
Hotel 4* (Lions garden, Leonardo ili sličan) nalazi se na Peštanskoj strani, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking... Sobe 1/2 i 1/2 +1 su sa TWC, sat TV, mini bar, telefonom.... Usluga na bazi doručka - švedski sto. Tačan naziv hotela biće poznat 14 dana pred putovanje

Posebne napomene u periodu Nove godine:
- Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3, 5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
- Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
- Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
- Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji  ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Dan pred polazak organizator putovanja šalje sms poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
- Program je rađen na bazi minimum 40 putnika, otkaz 5 dana pre početka putovanja
- Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
- Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivni okolnosti

Rezervacija za Budimpešta 3 noćenja doček Nove godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


12442

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


511