Beč 3 dana bus doček Nove godine - Nova godina, Doček Nove godine 2021

Beč doček Nove godine last minute first

Doček nove godine - Program


CENA:

od 49 do 49 €

KONTAKT: 011/344-22-18

Polazak Beograd Nova godina

Doček Nove godine o kome se priča dugo!

Program putovanja Nova godina:

 

1. dan Beograd, Novi Sad

 

Polazak iz Beograda oko 21:00 čas sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 22:00 časa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa).. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Beču.

 

2. dan Outlet Parndorf (Beč) - Nova godina

 

Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Usputno svraćanje do tržnog centra Parndorf, koji je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). Slobodno vreme za kupovinu. U podnevnim časovima nastavak putovanja prema Beču. Po dolasku panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca - Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser, novi deo grada Uno-city, dunavski toranj... i šetnja kroz prvi becirk - Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Doček Nove Godine.

 

3. dan Beč - Novi Sad - Beograd Nova godina repriza

 

U ranim jutarnjim časovima (oko 02:30 časova) polazak za Novi Sad,Beograd. Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

 

Informacije i rezervacije

 

Cene Nova godina Hotel

 

 

broj osoba cena br.dana smeštaj vrsta usluge prevoz  
1 po osobi 3 dana - usluga zavisi od... prevoz autobusom e

 

 

polazak povratak trajanje cena napomena
30.12. 01.01. 3 dana 49 €  

 

* za smeštaj za više osoba ili sa decom, popuste, kao i varijacije u ceni za lux smeštaj, kontaktirajte oglašivača ponude
* proverite da li postoje dodatna plaćanja koja nisu iskazana u tabeli u tekstu ponude
* oglašivač je odgovoran za cene i termine koje se prikazuju u ponudi
* prikazane cene su informativnog karaktera, detaljne informacije potražite direktno kod oglašivača

 

Opis / Detalji putovanja doček Nove godine

 
3 dana, bez noćenja - autobusom

Termin: 30.12. - 01.01.
Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom),
- obilaske prema programu (Beč - panorama grada),
- troškove organizacije i vođenja aranžmana,
- usluge licenciranog pratioca grupe.

Cena aranžmana ne obuhvata:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 eur) - 4 eur (osobe od 19 - 64 god.), 2 eur (deca od 0 meseci - 18 god.), 8 eur (osobe od 65 - 80 god.) - preporuka agencije je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja.

Načini plaćanja aranžmana:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja,
- platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express).

Polasci iz drugih mesta (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
- Novi Sad - polazak sa parkinga kod Lokomotive
- Ostala mesta - postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd - Novi Sad - Horgoš (granica sa Mađarskom)

Cena povratnog transfera:
- Niš - parking kod TEMPO-a: 30 eur
- Aleksinac - OMV pumpa na auto-putu: 30 eur
- Kruševac - Motel "Evropa" - Pojate: 30 eur
- Paraćin - AVIA pumpa na auto-putu: 25 eur
- Ćuprija - EKO pumpa na auto-putu: 25 eur
- Jagodina - MOL pumpa na auto-putu: 25 eur
- Kragujevac - Motel „Košuta": 20 eur
- Velika Plana - Restoran "Evropa" na auto-putu: 15 eur
- Sm. Palanka - Restoran "Evropa" na auto-putu: 15 eur
- Požarevac - Motel "Kolari" na auto-putu: 15 eur
- Smederevo - Motel "Kolari" na auto-putu: 15 eur

Opšte napomene Nova godina:
- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Rezervacija za Beč 3 dana bus doček Nove godine

Rezervišite svoju kartu na dočeku, a mi ćemo u roku od najviše jednog radnog dana obavestiti organizatora koji će vas kontaktirati kako biste precizirali uslove.

Pregled ponude

Broj impresija Broj impresija


13736

Broj opširnih pregleda Broj opširnih pregleda


730